Huisregels Knip en knap van Iersel

Bij knip en knap van iersel hebben wij een aantal huisregels opgesteld.
Graag verzoeken wij u om zich daar aan te houden.

 

  • Prijsopgave: De prijzenlijst is te vinden op onze site, vanaf 1 januari gelden de prijzen.
  • Afspraak bij ons: Als u 10 minuten te laat bent kunnen wij u helaas niet meer helpen i.v.m. met de planning. Graag 23u van te voren uw afspraak afzeggen of wijzigen. Als u later dan 23 uur van te voren afmeld of uw afspraak wijzigt, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.
  • Garantie: is er iets waar u niet tevreden over bent? Dan kunt u in eerste plaats altijd eventjes contact op nemen, en bent u altijd terug welkom! Voor sommige behandelingen na een bepalen tijd zullen ‘meestal’ wel kosten in rekening worden gebracht, maar voor sommige ook niet. Kom daarom altijd even langs of neem telefonisch contact op dan zullen we samen na een oplossing zoeken.
  • Uw bezittingen: Zorg ten alle tijden zelf voor uw bezittingen, ook geldt dit voor u kleding. Een ongelukje zit in een klein hoekje, wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van u bezittingen.
  • Hygiëne: Hygiëne is bij ons heel belangrijk, wij zorgen goed voor onze spullen, wij vinden het fijn als uw haar niet vet is, en er geen producten meer in u haren zitten. Is dit wel het geval, en wilt u het door ons gewassen hebben, dan betaald u voor het wassen, knippen & het drogen. Ook met kleuren is dat heel belangrijk, want te vet haar of te veel producten in u haar kan gevolgen hebben voor hoe de kleur uitpakt, bent u niet zeker van hoeveel dagen u van te voren uw haren moet wassen voor een kleur behandeling? Kunt u ons altijd bereiken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring & Cookiebeleid

Knip en knap van Iersel respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van

bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege

volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en

geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de

mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor

alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende

gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u

dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten. De huidige op de website beschikbare

versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt,

totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”):
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):

Knip en Knap van Iersel

Raadhuisstraat 19

5066 AP Moergestel

E: knipenknap_vaniersel@outlook.com

T: 06-15576564

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens

en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire

doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor

ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,

geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten

functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd

bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing,

op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de

technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is

ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan

dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken

 

  • tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het

functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale

wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 

  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of

onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn

functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen

verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw

gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf

verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet

aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de

website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van

deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan

wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de

website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de

beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij

gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon

die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals

een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer

elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,

culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden

hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en knip en knap van iersel. En

indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen

gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing

van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht

tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze

rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze

website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te

ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te

onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad

die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in

geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur

zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

 

 

Artikel 9 – Cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Remarketing Tracking cookies om middels

analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden en remarketing te

bedrijven. De gegevens worden tevens gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de

website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed

mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen

analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics

privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google hebben wij een

verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer

informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google

Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

 

Cookies en privacy

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen

in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende soorten cookies

waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

 

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan

onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien waarbij u om deze

toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw

browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst

worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit

gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet

een optimale gebruikerservaring garanderen.

 

Functionele – Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen

toestemming gegeven te worden.

´

Analytische – Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website

doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo

gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.

Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.

 

Remarketing & Advertentie – Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website

advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U

kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek

aan de website.

 

Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo

relevant mogelijk is voor onze bezoekers. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen

toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal

om toestemming worden gevraagd).

 

Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social

media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de

websites van deze partijen.

 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 10 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen

geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de

woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent

deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Knip en Knap van Iersel

Raadhuisstraat 19

5066 AP Moergestel

E: knipenknap_vaniersel@outlook.com

T: 06 15576564