Privacyverklaring 

Knip & Knap van Iersel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Knip & Knap van Iersel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Knip & Knap van Iersel verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
1. Uw voor- en achternaam
2. Uw telefoonnummer
3. Uw mailadres

WAAROM KNIP EN KNAP VAN IERSEL DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Knip & Knap van Iersel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische) dienstverlening.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Knip & Knap van Iersel. Knip & Knap van Iersel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Knip & Knap van Iersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Knip & Knap van Iersel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Knip & Knap van Iersel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Knip & Knap van Iersel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Knip & Knap van Iersel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Knip & Knap van Iersel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.